schenk of koop een boek

Het boek wordt in Guatemala in een oplage van 1000 exemplaren gedrukt en uitgegeven. Hier is een bedrag van 10.000 euro voor nodig om het boek gratis te kunnen verspreiden in de dorpen waar de verhalen vandaan komen en om samen met de vrouwen van Ixmucané het boek nationaal en lokaal te kunnen presenteren. Ook zal er in overleg met een uitgever in Guatemala de boeken worden verspreid in boekwinkels. Eventuele extra opbrengst daarvan zal in overleg van de met schrijfster en met Ixmucané worden besteed.

Doe mee

Doe mee en zorg ervoor dat de boeken in Guatemala verspreid kunnen worden en dat de geschiedenis van de vrouwen gehoord zal worden en onderdeel zal gaan uitmaken van het historisch geheugen van Guatemala. Het recht van spreken vastgelegd.

Op de volgende manier kun je een financiële bijdrage leveren:
Met een bedrag van 10 euro wordt 1 boek gefinancierd voor Guatemala. Met 20 euro worden 2 boeken gefinancierd etc

Hoeveel boeken wil je financieren?
Maak een bedrag van minimaal € 10,- over op
rek NL65 INGB 0000 9351 91, t.n.v. M.A.T. Menting, o.v.v. boek.